Dagboek


van de hongerwinter


Baukje Wietske Marsman-Vonk

Inleiding

De kern van dit dagboek is geschreven door Baukje Wietske Marsman-Vonk (Bouk), geboren 1 juli 1906 te Leeuwarden. Zij was gehuwd met Willem Marsman (Wim), geboren 17 mei 1903 te Laren Gelderland. Zij woonden in de oorlogsjaren met hun vier kinderen in Haarlem aan de Delftlaan, die nu deel uitmaakt van de Noordelijke Randweg van Haarlem.


Bouk was de dochter van bakker Vonk in Leeuwarden, de bakkerij werd tijdens de oorlogsjaren gedreven door haar twee broers Jan en Rin. Haar oudste broer Haije woonde met zijn vrouw Metta in Nederlands-Indiƫ. Haar moeder woonde met haar zuster Wiets in Eindhoven, dat in september 1944 bevrijd was door de geallieerden.


Wim was de zoon van een boer met een boerderij in Laren (Gld) waarop ook zijn moeder, twee zusters en een broer woonde. Zijn zuster Riek was gehuwd met een bakker met een bakkerij in Baarn.


De hierna volgende in schuinschrift geschreven tekst is een zo letterlijk mogelijke afschrift van het in een schoolschrift met de hand geschreven dagboek. Om de leesbaarheid te vergroten zijn wel enkele lege regels ingevoegd, en zijn enkele kaartfragmenten toegevoegd.


Naast dit handgeschreven dagboek heeft Bouk een aantal kranten en andere relevante bescheiden bewaard waaronder een gedicht. een mededeling van de Centrale Keuken oproepen voor wachtdiensten en dergelijke. Hiervan zijn delen opgenomen om een meer compleet beeld te geven van de hongerwinter in Haarlem. Deze zijn zo goed mogelijk in chronologische volgorde geplaatst.h.g.m 28-4-2006