Categorie archieven: Mening

Mooie verhalen

Kijk nu, weer ING.

Het zijn altijd mooie verhalen. Nemen we iemand over dan komen alle voordelen van de synergie in de fusie voorbij. Splitsen we dan hebben we weer een mooi verhaal over core business en aandeelhouders waarde. En zijn we het er niet mee eens dan heeft Brussel het gedaan. Eerlijk gezegd amusante kost die persberichten, en de journalisten die ze overnemen in de waan van de dag.

Naar verluid (citaat nodig, wie helpt mij even zoeken) mislukken de helft van de fusies, van een kwart maakt het resultaat niet uit en bij het laatste kwart is er spraken van winst. Maar waarom geloven wij er dan keer op keer in? Gelukkig zijn wij optimistisch, geloven graag mooie verhalen. En in ieder geval wordt er lekker aan verdiend, al betalen wij dat weer zelf.

“Mijn zaken” staat er op de inmiddels ontvangen map van de jongerenrekening. Geeft te denken.

Energie sparen of de economie steunen?

De gloeilamp raakt verouderd, dat is duidelijk. Een flinke stroom door een draad sturen zodat deze gaat gloeien is achterhaald, er zijn betere manieren om licht uit elektriciteit te halen.

Het verbieden van de gloeilamp is natuurlijk een goede ontwikkeling voor de fabrikanten van lampen, het peertje is een cash cow maar lage prijzen en veel concurrentie. De consumenten gaan lekker spaarlampen en LED lampen kopen, dus hogere prijzen en marges.

Wat de winst voor het milieu is lijkt mij een grote vraag. Spaar en LED lampen hebben veel meer onderdelen, die op hun beurt weer weg gegooid worden. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang de claims over levensduur, energieverbruik en lichtopbrengst maar nagekomen worden. Daar zit volgens mij een probleem (en tests bevestigen dit).

De LED’jes zelf gaan niet kapot, nee maar de meeste LED lampen die ik tot nu toe kocht liggen inmiddels ongebruikt of defect weer ongebruikt in een doos. Toch maar snel nog wat gloeilampen inkopen.

Een goede buur

In onze samenleving hoor je regelmatig over ‘normen en waarden’ en de verruwing van de omgang met elkaar. En er zijn dan altijd anderen die hun gedrag moeten verbeteren. De manier dat wij als land zaken oplossen is een uitstekend moment om te laten zien hoe het ‘moet’.

Nu heeft Nederland een afspraak met een buur gemaakt, het uitdiepen van de Westerschelde. Dat is voor hen van groot belang in verband met de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen. Nu komen wij onze afspraak niet na, althans, we zijn nog niet begonnen en hadden dat al wel moeten doen.

De problemen zijn ontstaan door een besluit over het Nederlandse deel van de oplossing, het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder. Ook daarmee moet natuurlijk zorgvuldig worden omgegaan, maar het helpen van de buur gaat wat mij betreft altijd voor. Dus zet de hopperzuiger aan en de rest regelen wij met elkaar, daar hoeft onze buur geen last van te hebben.

PS, wie herinnert zich nog onze collectieve reactie op de proefballon van de Belgen om een tolvignet in te gaan voeren?

Atomium Brussel

Keuze

Laat ik maar eens niet genuanceerd beginnen, ik ben voor de vrije keuze. En in het algemeen zal iedereen het wel met mij eens zijn, maar in de praktijk blijkt het ingewikkelder.

Ik weet zeker dat de Nederlandse supermarkten graag mij de zelfde keuzen willen geven als de Franse dat doen. In Nederland wordt dat toch nog ergens tegengehouden.

Dan toch nog enige nuance in mijn verhaal. Wat doen we met infrastructuur, waarom wel meerdere telecom providers maar slechts één Rijkswaterstaat?

En hoe gaan we straks om met een coalitie van vier partijen om een meerderheid in de tweede kamer te krijgen? Ach, dat komt bij de verkiezingen er na wel weer goed.

Zon maakt mild

Het is alweer enige tijd sinds de laatste post. Het onderwerp secularisme blijft actueel, Minister Rouvoet maakte gebruik van zijn recht om zijn mening te geven. Maar er was meer, een Tweede Kamer die vergadert over de plek van een museum, nu de kleur van het wc-papier nog. Waarom een fysiek museum eigenlijk, hoeveel hebben wij er daar al niet van? Dan hebben vrachtwagens weer de nodige file’s veroorzaakt, één lekke band en half Nederland staat stil, maar het kan altijd erger, een LPG trein die uit de rails loopt of een vliegtuig dat in zee stort. Ook de crisis blijft stof tot nadenken geven, moet ik weer eens gaan shoppen voor een hogere rente of blijf ik bij mijn degelijke staatsbank? Ach, met dit weer kan ik mij er niet echt druk om maken, waar gaan we de tent straks opzetten?

secularismes

Vertrouw in je zelf (seculier onderwijs)

Waarom moet een goed betoog in een godsdienstig kader worden geplaatst? Waarom baseren wij ons handelen op de interpretatie van het ene heilige boek en niet op dat andere boek? Waarom moet een ‘interconfessionele’ school de leerlingen elke morgen een verhaal vertellen waar (praktisch altijd) de bijbel in voorkomt. Waarom betrekken christenen ‘interconfessioneel’ alleen op christelijke stromingen en niet op alle overtuigingen?

Speciaal valt mij dat op als het om onderwijs gaat. Gelukkig kent Nederland vrijheid van onderwijs. In de praktijk betekent dat een keuze voor een christelijke (of islam) school of een openbare. “Op een openbare school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.” (bron: VOO).

Ook hoor ik nogal eens ouders hun kinderen naar christelijk onderwijs sturen omdat de kinderen dan “wat meekrijgen” over het geloof, of voor de “normen en waarden” of “omdat het geen kwaad kan”. Vakinhoudelijk hebben wij in Nederland over de volle breedte goede onderwijzers, daar gaat het mij niet om. Maar waarom over alles een geloofslaag leggen? Ouders, vertrouw in je zelf en je opvoeding, ook als het om de schoolkeuze gaat. En nog belangrijker, laat kinderen in zich zelf vertrouwen.

Hoe kom ik hier allemaal op? Woensdag hoorde ik Dominique Weesie, oprichter van GeenStijl, bij de EO in Knevel & Van den Brink. GeenStijl is volgens mijn waarneming wars van elke autoriteit. Maar in het hol van de leeuw is Weesie opeens het braafste jongetje van de klas. Welliswaar niet prakkiserend christen maar die wel zijn eventuele kinderen naar het christelijk onderwijs wil sturen. Mag hij natuurlijk zelf weten, voor mij heeft hij afgedaan, zijn artikelen bij GeenStijl waren voor hem dus toch voor het effect.

Update 15/6/2009: Altijd leuk te horen dat je niet een eenzame roepende bent: In de bres voor komst openbare havo en vwo, Progressief Westland wil af van monopolie ISW. Meer informatie (kon ik niet vinden) op de tomaat rode site van Progesief Westland.

Ze weten het best, maar nu de conclusie trekken

Wij krijgen een nieuw gemeentehuis. Nou ja ‘wij’, de gemeente Westland. Natuurlijk probeert de gemeente een ‘wij gevoel’ te creëren maar dat valt niet mee. En nu mogen wij kiezen, onze stem voor de architect en het globale ontwerp geldt voor 50% in de totaal keuze. De stemkaarten zijn nog niet verspreid of je krijgt van alle kanten mailjes met de oproep om tegen te stemmen door de stemming te saboteren met een ongeldige stem.

De argumenten tegen van de bevolking kent de gemeente, de gemeente gaat zelf zo ver het kritische geluid te benoemen in het promo filmpje op de website. De burgers zien liever een nieuw zwembad en de ambtenaren in de oude gemeente huizen in de stadskernen. Maar de gemeente gaat door, nog een paar onderzoeken verder komt het er gewoon zoals de ambtenaren het in  gedachte hebben. Een eigen paleis, midden in het centrum.

Ze weten het best, maar nu de conclusie trekken. Het is zo moeilijk als het je eigen plan doorkruist. De banken lijken het na een flinke crash een beetje te gaan begrijpen, het gaat om de klanten, je kan het haast niet geloven dat iemand dat hardop heeft moeten zeggen, maar het is nodig. Nu moeten we het de mensen waar het belastinggeld heen gaat het nog even vertellen.

En wat vind ik zelf? Stiekum hou ik wel van zo’n groot modern gebouw, maar laten wij een beetje bescheiden blijven, dat zal ons sieren.

22/04/2009: Geen toelichting nodig….. AD 21 april 2009 Waar de gemeente moeite heeft de voordelen van één nieuw in de plaats van de vijf oude gemeente goed voor het voetlicht te brengen, was de burgemeester toch optimistisch: “De Westlanders gaan pas echt geloven in het nieuwe gemeentehuis, als ze het kunnen zien.”

14/05/2009: De uitslag is binnen. Eerder lekte al uit wat de voorkeur van het ambtelijk apparaat was. “In totaal zijn er 14.415 reacties binnengekomen binnen de gestelde termijn, dit is circa 20% van de stemgerechtigden. Daarvan zijn er 9546 geldige adviezen. Er zijn 4407 kaarten voorzien van protestuitingen, zoals het alleen maar invullen van nullen, kruisen of anderszins, deze zijn dus niet geldig. Daarnaast zijn er 462 kaarten niet juist ingevuld en daarmee ongeldig.”

Zijn er grenzen aan de eigen mening?

Het bericht van de gesloten scholen voor meisjes in Afganistan houdt mij al dagen bezig. Islamabad, 17 jan. In Mingora, de hoofdstad van het Pakistaanse district Swat, zijn gisteren de scholen gesloten omdat meisjes er geen onderwijs meer mogen volgen. Hiermee gehoorzaamden de scholen aan een opdracht van mullah Fazlullah, de moslimfundamentalistische leider die de Swat-vallei steeds verder ‘talibaniseert’.

Elkaars mening respecteren is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Maar de gelijkheid van man en vrouw ook. Het opkomen voor kwetsbare, de zwakkeren ook. Ook ben ik er van overtuigd dat je je eigen mening niet aan anderen kan opleggen. Maar wat moet ik nu met de meisjes in Afganistan? Ik gun hen zo de eigen keuze die hen wordt ontnomen.

Ik probeer mij met zo veel moeite te verplaatsen in een mullah, wat gaat er dan door je heen als je een school vol met ijverig lerende meisjes ziet? Ook vraag ik mij af in hoeverre mijn eigen dochters een eigen keuze hebben? Voor je het weet verkondigen ze hun vriendinnetje op de achterbank de mening die ik zelf ook heb.

Ik ben overtuigd van mijn gelijk, maar dat is de mullah ook. Goed, ik gebruik geen geweld om mijn mening aan anderen op te leggen, maar daar zal de mullah ook wel een goed verhaal voor zich zelf over hebben. Sinds wanneer moeten onze meisjes eigenlijk naar school? 1 januari 1901: “Dochters mochten ook thuis blijven om het gezin te verzorgen.”

Moeten wij deze generatie moslimmeisjes in de steek laten of gaan wij een (vermoedelijk kansloze) kruistocht voeren? Laten wij een list verzinnen, gratis laptops en Internet voor de regio misschien?


Ga voor VOC mentaliteit bij schoolkeuze

Spoorde onze premier ons nog aan tot ‘VOC mentaliteit‘, “studenten nemen genoegen met een zesje, ondernemers hebben onvoldoende drive”, onze minister van Onderwijs geeft wel een heel verstandig maar oh zo ambitieloos advies rond de schoolkeuze. Natuurlijk, kinderen moeten vooral op de goede plek komen en wij hebben ook goede meubelmakers en chauffeurs nodig. Maar laten wij onze kinderen ook uitdagen, aanzetten tot net een beetje extra prestatie. Nu lijkt ons systeem aan te sturen op een veilige keuze om vooral een hoog slagingspercentage te krijgen.

Top produkten

Met enige regelmaat uit ik via dit medium mijn ongenoegen over apparaten die te snel defect gaan en dan ook nog eens niet te repareren zijn. Daarom vandaag twee apparaten in het zonnetje. Geen echte old timers maar wel twee apparaten die al zo’n 20 jaar dag in dag uit hun werk doen.

Als eerste mijn Sony Wereld ontvanger, de ICF-2002. Gekocht in 1985 en daarna er bijna letterlijk elke dag er mee wakker geworden als wekkerradio. Bovendien is de radio al die jaren ook steeds mee op vakantie gegaan om een beetje bij te blijven wat er zoal in de wereld gebeurt via de uitzendingen van de Wereldomroep.

Sony ICF2002 wereldontvanger
Sony ICF-2002 wereldontvanger

Het tweede apparaat wat genoemd moet worden is de Junghans Mega wekker. De tijd komt van de DCF77 tijdsein zender bij Frankfurt. De klok loopt op zijn minst één jaar op slechts één 1,5 volt penlite AA batterij. Na een valpartij stopte hij er mee. Echter bleek de wekker prima te openen, een draadje vastgezet, in elkaar gezet en daar ging hij weer. Hopelijk voor de volgende 20 jaar.

Jungerhans Mega alarm1 wekker
Junghans Mega alarm1 wekker

Ik ben benieuwd welke andere apparaten ik over 10 of 20 jaar ga noemen. ICT en Multimedia spullen zullen er voorlopig nog wel niet bijzitten, die moeten vervangen worden voordat ze kapot zijn. De Canon EOS 300D camera hoort op de lijst maar wordt te veel mishandeld om nog 10 jaar mee te gaan. Ik ben benieuwd.