Welke les valt er te leren?

Na de aardbeving, de tsunami en de dramatische gevolgen voor de kerncentrale in Fukushima 1 worden er snel argumenten geleend. Aangezien wij hier geen grote aardbevingen hebben en ook geen tsunami’s komen we snel uit bij de gevaren van een kerncentrale. Volgens mij zien wij iets anders over het hoofd, rampen ontstaan altijd door een samenloop van gebeurtenissen.

In een land dat perfect voorbereid is op de zwaarste aardbevingen en voorzieningen had getroffen tegen de gevolgen van tsunami’s kan het toch mis gaan in een kerncentrale voorzien van alle denkbare veiligheidsvoorzieningen.

Die samenloop is het venijn van een ramp. Denk in Nederland bijvoorbeeld niet eens aan één dag storm maar aan drie dagen storm achter elkaar terwijl het in Duitsland dag en nacht regent. Of aan een vliegtuig dat neerstort op een rivierdijk van een rivier vol met smeltwater. Een schip dat tegen de stormkering in de Nieuwe Waterweg vaart terwijl er ook een grote elektriciteitsstoring is. Een gezonken kolenschip bij de Maasvlakte en gelijktijdig een calamiteit in het gasnetwerk. Dat zou het begin van een ramp kunnen zijn, met of zonder kerncentrale.

130 kilometer per uur

Stoere oppositie partijen hadden bedacht dat we op al dat mooie asfalt best wel wat sneller zouden mogen rijden. En nu zijn ze aan de macht. Wij zijn al gewend dat er eerst geroepen wordt voordat er nagedacht wordt maar nu is er na het roepen ook direct uitgevoerd. En dan gaan wij denken, althans, op het ministerie was er vast al gedacht maar er moest resultaat zijn voor de Statenverkiezing.

Dat harder rijden meer brandstof kost weten wij allemaal, ook dat het meer lawaai maakt. En dat het gevaarlijker is volgens mij ook wel. En dat je nu 100 km in 46 in plaats van 50 minuten af zou kunnen leggen. Oh, en dat hard rijden door autoliefhebbers meestal wel leuk gevonden wordt.

Toen er nagedacht werd kwam er ook naar boven dat Nederlanders niet zo goed zijn in het zich houden aan een afspraak Dus 130 zou na correctie voor meetfouten en nog wat gereken pas bij ongeveer 140 bestraft worden, en dat is dan weer te veel. Waarom eigenlijk? 80, 100, 120 en 140 km per uur klinkt toch best logisch, maar dat ter zijde.

Als 130 het doel is en wij volgen de redenering  die nu gevolgd wordt dan betekent het dat we al lang 130 hebben. 120 op de borden dat bestraft wordt bij 130. Dan zijn we dus in één keer klaar. Maar hoe leg je aan je achterban uit dat we best wel een goede situatie hebben? Oppositie voeren is eigenlijk best wel makkelijk.

130 km per uur

PS, ik ben niet naar de afsluitdijk gereden, mijn teller wijst veel te veel aan en rij 120 km per uur, netjes in de geest van de wet.