Een goede buur

In onze samenleving hoor je regelmatig over ‘normen en waarden’ en de verruwing van de omgang met elkaar. En er zijn dan altijd anderen die hun gedrag moeten verbeteren. De manier dat wij als land zaken oplossen is een uitstekend moment om te laten zien hoe het ‘moet’.

Nu heeft Nederland een afspraak met een buur gemaakt, het uitdiepen van de Westerschelde. Dat is voor hen van groot belang in verband met de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen. Nu komen wij onze afspraak niet na, althans, we zijn nog niet begonnen en hadden dat al wel moeten doen.

De problemen zijn ontstaan door een besluit over het Nederlandse deel van de oplossing, het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder. Ook daarmee moet natuurlijk zorgvuldig worden omgegaan, maar het helpen van de buur gaat wat mij betreft altijd voor. Dus zet de hopperzuiger aan en de rest regelen wij met elkaar, daar hoeft onze buur geen last van te hebben.

PS, wie herinnert zich nog onze collectieve reactie op de proefballon van de Belgen om een tolvignet in te gaan voeren?

Atomium Brussel

Keuze

Laat ik maar eens niet genuanceerd beginnen, ik ben voor de vrije keuze. En in het algemeen zal iedereen het wel met mij eens zijn, maar in de praktijk blijkt het ingewikkelder.

Ik weet zeker dat de Nederlandse supermarkten graag mij de zelfde keuzen willen geven als de Franse dat doen. In Nederland wordt dat toch nog ergens tegengehouden.

Dan toch nog enige nuance in mijn verhaal. Wat doen we met infrastructuur, waarom wel meerdere telecom providers maar slechts één Rijkswaterstaat?

En hoe gaan we straks om met een coalitie van vier partijen om een meerderheid in de tweede kamer te krijgen? Ach, dat komt bij de verkiezingen er na wel weer goed.