Vertrouw in je zelf (seculier onderwijs)

Waarom moet een goed betoog in een godsdienstig kader worden geplaatst? Waarom baseren wij ons handelen op de interpretatie van het ene heilige boek en niet op dat andere boek? Waarom moet een ‘interconfessionele’ school de leerlingen elke morgen een verhaal vertellen waar (praktisch altijd) de bijbel in voorkomt. Waarom betrekken christenen ‘interconfessioneel’ alleen op christelijke stromingen en niet op alle overtuigingen?

Speciaal valt mij dat op als het om onderwijs gaat. Gelukkig kent Nederland vrijheid van onderwijs. In de praktijk betekent dat een keuze voor een christelijke (of islam) school of een openbare. “Op een openbare school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.” (bron: VOO).

Ook hoor ik nogal eens ouders hun kinderen naar christelijk onderwijs sturen omdat de kinderen dan “wat meekrijgen” over het geloof, of voor de “normen en waarden” of “omdat het geen kwaad kan”. Vakinhoudelijk hebben wij in Nederland over de volle breedte goede onderwijzers, daar gaat het mij niet om. Maar waarom over alles een geloofslaag leggen? Ouders, vertrouw in je zelf en je opvoeding, ook als het om de schoolkeuze gaat. En nog belangrijker, laat kinderen in zich zelf vertrouwen.

Hoe kom ik hier allemaal op? Woensdag hoorde ik Dominique Weesie, oprichter van GeenStijl, bij de EO in Knevel & Van den Brink. GeenStijl is volgens mijn waarneming wars van elke autoriteit. Maar in het hol van de leeuw is Weesie opeens het braafste jongetje van de klas. Welliswaar niet prakkiserend christen maar die wel zijn eventuele kinderen naar het christelijk onderwijs wil sturen. Mag hij natuurlijk zelf weten, voor mij heeft hij afgedaan, zijn artikelen bij GeenStijl waren voor hem dus toch voor het effect.

Update 15/6/2009: Altijd leuk te horen dat je niet een eenzame roepende bent: In de bres voor komst openbare havo en vwo, Progressief Westland wil af van monopolie ISW. Meer informatie (kon ik niet vinden) op de tomaat rode site van Progesief Westland.

Nog geen file op de Betuweroute

Vandaag had ik het genoegen de A15 op en neer te rijden. Als voorstander van grote infrastructurele projecten ben ik al een tijdje benieuwd hoe het staat met het vervoer over deze spoorlijn. Zo’n autotochtje over de A15 stemt mij niet gerust. Vrachtwagens zijn er voldoende, wat dat betreft zie je niet dat er een crisis is, maar treinen, dat viel tegen, hooguit een paar gezien.

Prorail verwijst voor de exploitatie van de Betuweroute naar Keyrail. Daar vind ik een nieuwsbericht: “Vanaf 14 december, als de nieuwe dienstregeling van kracht wordt, gaan er gemiddeld 250 treinen per week over de Betuweroute. Dat wordt in de loop van volgend jaar verder opgevoerd tot meer dan 400 treinen per week aan het eind van het jaar. Vervoerders krijgen steeds meer vertrouwen in de Betuweroute.” 250 per week, laten wij even zeggen 50 per werkdag, dat is ongeveer 1 per uur per uur per richting, dat klopt wel zo’n beetje met mijn waarneming.

Er moet nog wel wat gebeuren voordat de 3,7 Miljard terugverdiend is. Stiekem hoop ik een beetje ophet beeld dat je als autoreiziger hebt op de A1 in Noord Frankrijk, waar de TGV ’s je regelmatig met hoge snelheid voorbijrijden, maar dan met eindeloos lange goederen treinen.