Lekker bezig

Wij wonen vlak bij zee, eerlijk gezegd komen wij niet eens zo vaak op het strand. Op dit moment wordt er druk gewerkt om de duinen te versterken en het strand te verbreden. Een extra reden om zo nu en dan even een kijkje te nemen. Hopelijk blijft het zand liggen, het ziet er goed uit.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vjQ_DcPSLpw]

Meer informatie op de site van het Projectbureau Delflandse Kust. De belangrijkste feiten:

Delflandse kust
De Delflandse kust is één van de ‘zwakke schakels’ van Nederland. Dit zijn smalle kustgebieden die in de toekomst niet sterk genoeg zijn om ons te beschermen tegen de zee. De Delflandse kust is ongeveer vijftien kilometer lang en loopt van Hoek van Holland tot aan de zuidelijke havendam van Scheveningen. De kust is nú veilig, maar niet op lange termijn. Om ook over vijftig jaar de gestegen zeespiegel en de krachtigere golven te weerstaan, wordt de kust versterkt. Dit gebeurt door extra duinen aan te leggen aan de zeezijde van de bestaande duinen en extra breed strand.

Tegelijkertijd met de kustversterking wordt aan de Delflandse kust een nieuw natuurgebied aangelegd tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande. Dit natuurgebied wordt aangelegd om de nadelige effecten van Maasvlakte 2 te compenseren (duincompensatie). Dit nieuwe haven- en industriegebied versterkt de rol van de grootste haven van Europa. Maar groei van de haven betekent meer scheepvaartverkeer en hierdoor verwachten we meer uitstoot van stikstof. En dat is nadelig voor met name het beschermde natuurgebied bij Voorne. Met de aanleg van het nieuwe natuurgebied gaat er per saldo geen natuur verloren. Bovendien profiteren de inwoners achter het natuurgebied van extra bescherming tegen het water.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn 26 november 2008 gestart en duren tot eind 2011.  We beginnen met de aanleg van het natuurgebied tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande. Om overlast zo veel mogelijk te beperken vinden de meeste werkzaamheden in het najaar en de winter plaats. Alleen op rustige delen van het strand werken we in de zomer en de lente. Voor uw veiligheid sluiten we de delen van het strand waar gewerkt wordt af. Uiteraard zijn de delen waar niet wordt gewerkt én de strandpaviljoens gewoon bereikbaar.

Wanneer mogen we weer stemmen?

Hoewel het verre van zeker is dat we na verkiezingen een beter kabinet krijgen begin ik er een beetje genoeg van te krijgen.

Kijk, een onderzoek over de oorlog in Irak is helemaal niet nodig, we weten allemaal dat we eigenlijk geen steun hadden mogen geven, dat we af zijn gegaan op verkeerde informatie en dat de VS ons voor het blok stelde en onze regering dingen heeft gedaan die eigenlijk niet konden. Ambtenaren en politici (behalve Premier Balkenende) hebben dat keurig aangegeven en niemand ontkent dat. Vervolgens wordt er in coalitie besprekingen afgesproken dat het parlement geen onderzoek nodig acht, sinds wanneer wordt dat daar besproken? Door al het gedraai komt er wel een onderzoek, maar weer geen heel onderzoek maar een half. Lekker goedkoop misschien maar dus zijn we straks een half jaar verder en nog niet tevreden. Overigens wil ik niets afdoen aan de competenties van de betrokken personen, maar het is de verkeerde opdrachtgever.

Dan de financiële sector. Dat de voorman van de PvdA geen socialist was wisten wij natuurlijk al van het begin. Wat geld doet met een voorman van de PvdA die wel een socialist was wisten wij ook al (ik insinueer niets maar waar is deze ex-voorman ook al weer commissaris?). Maar waarom lossen wij de problemen van de banken op deze manier op? Natuurlijk, onze regering hoeft geen paniek te zaaien. Slechte leningen kopen van de ING is tot daar aan toe, maar dan voor een lage prijs. Toen het beter ging stonden de banken ook niet in de rij om de staatskas te spekken. Niemand wordt beter van een recessie en al zeker niet van een vastgelopen banksysteem, maar moeten wij zoveel geld stoppen in deze banken, wat krijgen wij er voor terug?